Know How Nedir?

Know how, belirli bir işi yaratmak için son derece önemlidir. Kısaca “bilgi birikimi”, “meslek sırrı” veya “ticari sır” olarak özetlenebilir. Şirketlerin faaliyetlerine değer katması ve rekabetçi hale gelmesi için büyük bir öneme sahiptir. Bilgi birikimi, şirketin küresel veya yerel düzeyde olabilir ve pazarlama, üretim, müşteri hizmetleri ve finansal faaliyet gibi farklı noktalara odaklanır. Temel hedef, belirli bir aktiviteyi sistematik bir şekilde açıklayabilmektir.

Know How Nedir
Know How Nedir

Know How ne Demek?

Peki, Know-how ne anlama gelir? Know-how, bir şirketi başarıya götüren benzersiz bilgilerdir ve maddi bir varlık değildir. Şirketin olumlu ve olumsuz deneyimlerine dayanarak geliştirilir. Temelde, somut ve gizli bir yaklaşımı ifade eder ve şirkete özgüdür. Bu yaklaşım, şirketin rakiplerinden farklı bir değer sunmasını sağlar ve şirketin faaliyet bilgisiyle benzersiz hale gelmesini sağlar.

 • Bu yaklaşımın temel faydalarından biri, hizmet ve ürün pazarlamasını kolaylaştırmasıdır.
 • Şirkete rekabet avantajı sağlar ve özellikle yeni müşterilerin çekilmesinde tamamen benzersizdir.
 • Ayrıca şirketin tüm kaynaklarını kolayca optimize etmeye yardımcı olur ve çalışanları şirketin iş felsefesine uygun şekilde eğitir.
 • Bu da satışların ve şirketin başarısının artmasına katkı sağlar.

Know How Sözleşmesi

Know-how sözleşmesi ise, bir tarafın gizli bilgi birikimini korumak için yasal bir zemin oluşturduğu bir sözleşmedir. Bu sözleşme kapsamındaki “bilgi birikimi” başka bir kişiye veya şirkete devredilebilir. Bu sözleşme, şirketin pazar içinde farklılık yaratmasına yardımcı olan bir avantaj sağlar. Rekabet avantajı elde etmek için bilgiye erişim önemlidir.

 • Sözleşme, maddi olmayan varlık kategorisinde ele alınır ve serbestçe kullanılabilir hale gelir. İlgili anlaşma, bir lisans veya hak devri yoluyla gerçekleştirilebilir.
 • Meslek sırrı sözleşmesi, gizli ve teknik nitelikteki bilgilerin korunması için önemlidir.
 • Sözleşme yapmak isteyen taraf, bilginin gizli kalmasını sağlar.

Know How Sözleşmesi
Know How Sözleşmesi

Know How Örnekleri

Şirketler, patent ve know-how arasında seçim yapmak durumunda kalabilirler. Fikirleri patentle korumak, patent süreci boyunca geçerli olmasını sağlar. Know-how söz konusu olduğunda ise sır saklama kuralları geçerlidir. Know-how, aslında patenti bütünleyen ve pratik bilgiyi koruyan bir araç olarak konumlandırılabilir. Çeşitli yollarla edinilen gizli bilginin geçerli olduğu tüm koşullarda, araştırmanın gidiş yönünü değil varış noktasını temsil eder.

 • Özünde patentin belli başlı dezavantajları bulunmaktadır.
 • Patentin yayınlanması ve açığa çıkması söz konusu olabilir.
 • Patent almak maliyetlidir ve sadece belirli bir süreyle koruma sağlar.
 • Ancak patent tam bir koruma sunar. Bilgi birikimi durumu ise biraz farklıdır.
 • Bilgi birikimi gizli tutulur ve yayınlanması gerekmez.
 • Koruma durumu süreyle sınırlı değildir.
 • Bununla birlikte, bilgi birikimini korumak tamamen gizlilik ilkesine dayalıdır.

Know How Özellikleri

Bilgi güvenliği her geçen gün daha da önem kazanmaktadır ve şirketlerin bu konuda yaklaşımları değişmektedir. Özellikle reklamcılık sektöründe şirketler, “bilgi birikimlerini” ve “meslek sırlarını” yönetmeye daha fazla zaman ayırmaktadırlar. Reklam şirketleri, kanun değişikliklerine uyum sağlamak zorundadır. Ulusal ve uluslararası düzeydeki tüm hukuki gereksinimler hakkında bilgi edinmeleri gerekmektedir. Yasal düzenlemeler, bilgi birikimi faktörlerini kapsayabilir. AB ve ABD pazarları, meslek sırrı ve onunla ilişkili konularda son derece katıdır. Artan uyuşmazlık sayısı nedeniyle yasal düzenlemeler oluşturmak zorunlu hale gelmiştir.

 • Reklam ajansları, iç içe geçmiş kurumsal ilişkilere sahiptir.
 • Global düzeyde her şirket, sektöründe lider olan diğer şirketlerle işbirliği yapmaya çalışabilir.
 • Taraflar, çıkarlarını korumak ve öne çıkarmak isterler.
 • Bu sözleşme yapıldığında, her şirket ticari sırlarını koruyabilir.
Know How Özellikleri
Know How Özellikleri

Know How Bilgisi

Know how, doğrudan üretkenlikle bağlantılı olan bilgidir. Öğretilmesi zor ve kullanılması deneyim gerektirir. Stratejik düşünme ve taktiksel uygulama gibi bilgileri, “meslek sırrı” kapsamında değerlendirebilirsiniz. Stratejik düşünme: Kısıtlı koşullar altında başarılı stratejiler geliştirebilme yeteneği. Karar verme: Zamanında doğru kararlar alabilme ve bunu etkili bir şekilde gerçekleştirebilme yetisi. Taktiksel uygulama: Gerçeklere uyum sağlayarak beklenmedik faydalar elde etme yeteneği. Araştırma yapma: Yararlı bilgiyi hızlıca keşfedebilme, işleyebilme ve yeni bilgiler oluşturabilme yetisi. Becerileri kullanma: İnsanların iletişim ve etkileşim gibi yeteneklerini etkili bir şekilde kullanabilme kabiliyeti.

 • Bunlar akılda kalıcı ve dikkat çekici örneklerdir. Şirketinizin elde ettiği tüm kazanımları bilgi birikimi olarak düşünebilirsiniz.
 • Bu kazanımları meslek sırrına dönüştürebilir ve rekabet avantajı sağlayabilirsiniz.
 • Onu mesleki sır, teknik bilgi veya bilgi birikimi gibi farklı şekillerde tanımlayabilirsiniz.
 • Önemli olan, şirketiniz için ekstra bir değer sağlayan bu yaklaşımı koruma altına almaktır.

Sonraki Makale: Sağlık Turizmi Ajansı

Vikipedi: Know How