SWOT Analizi

SWOT analizi, şirket hedefleri için yön belirlemeniz gerektiğinde başvurmanız gereken bir yöntemdir. Aynı zamanda mevcut durumu daha net değerlendirmenizi ve gelecekteki potansiyelleri keşfetmenizi sağlar.

SWOT Analizi
SWOT Analizi

Örnek Swot Analizi

SWOT analizini yapabilmek için belirli gereksinimler vardır. Gereksinimleri karşıladığınızda pazar trendlerine kolayca uyum sağlayabilirsiniz. Böylece hangi çalışmalara öncelik vermeniz gerektiğini bilerek hareket edebilirsiniz. SWOT terimi “strengths” (güçlü yönler), “weaknesses” (zayıf yönler), “opportunities” (fırsatlar) ve “threats” (tehditler) kelimelerinin baş harflerinden oluşur.

 • Bu terimin açılımı Türkçe olarak “güçlü yönler”, “zayıf yönler”, “fırsatlar” ve “tehditler” şeklindedir.
 • Belirli bir şirketin iç ve dış ortamını değerlendirmek için yapılır.
 • Yöntemin etkinliği bu değerlendirmelere bağlıdır.
 • Beklenmedik noktalarda karşılaşacağınız her türlü senaryoya hazırlıklı olmanızı sağlar.

Kişisel Swot Analizi Örnekleri

Bu analiz sayesinde şirketinizin rekabet avantajını ölçebilirsiniz. Rekabet avantajı, faaliyet gösterdiğiniz pazarda şirketinizi özel kılan bir detaydır. Müşterilerinizin diğer markalar yerine sizi tercih etmesinin birincil sebebidir. SWOT analizi yaptığınızda şirketinizin tam olarak hangi noktada olduğunu keşfedebilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak için yapabilecekleriniz hakkında çeşitli fikirler elde edersiniz ve stratejik planlamayı kolaylaştırırsınız.

Swot Analizi Soruları

SWOT analizinin dört farklı faktörü vardır. Analize başlamak istiyorsanız, ilk olarak bu faktörlerin neleri temsil ettiklerini öğrenmelisiniz. Analiz yöntemindeki faktörlerin ikisi şirket içi ve ikisi şirket dışı durumlarla ilgilidir.

 1. Güçlü Yönler (Strengths): Şirketin rekabet avantajı sağlayan içsel unsurlarıdır. Bu faktörler şirketin başarıya ulaşmasını ve rakiplerinden ayrışmasını sağlayabilir. Örnek olarak, marka itibarı, yüksek kaliteli ürünler, geniş müşteri tabanı veya etkili pazarlama stratejileri gösterilebilir.
 2. Zayıf Yönler (Weaknesses): Şirketin gelişmesini sınırlayan içsel unsurları ifade eder. Bu faktörler, şirketin başarısını olumsuz etkileyebilir ve rakiplere karşı dezavantajlı duruma düşmesine neden olabilir. Örnek olarak, düşük verimlilik, yetersiz finansal kaynaklar, sınırlı pazarlama becerileri veya eski teknolojiler zayıf yönler olarak değerlendirilebilir.
 3. Fırsatlar (Opportunities): Şirketin büyüme ve gelişme potansiyeli olan dış faktörlerdir. Bu faktörler, şirketin piyasada yeni fırsatlar yakalayabilmesini sağlayabilir. Örnek olarak, yeni pazarlara giriş, sektörel trendlerin yakalanması, teknolojik ilerlemeler veya müşteri ihtiyaçlarındaki değişiklikler fırsatlar olarak değerlendirilebilir.
 4. Tehditler (Threats): Şirketin başarısını olumsuz etkileyebilecek dış faktörlerdir. Bu faktörler, rekabetin artması, ekonomik koşulların zorlaşması, hukuki düzenlemeler veya değişen tüketici tercihleri gibi şirketin sürdürülebilirliğini tehdit edebilir. Örnek olarak, yeni rakiplerin girişi, hammadde fiyatlarının artması veya hızla değişen teknolojik trendler tehlikeler olarak değerlendirilebilir.

Analizi, bu dört faktörü değerlendirerek şirketin iç ve dış çevresini analiz etmeyi ve stratejik kararlar almayı sağlar. Bu analiz sonucunda şirket, güçlü yönlerini kullanarak fırsatları değerlendirebilirken, zayıf yönlerini geliştirerek tehditlerle başa çıkmaya çalışır.

Kişisel Swot Analizi Örnekleri
Kişisel Swot Analizi Örnekleri

Swot Analizi Nedir ve Nasıl Yapılır?

SWOT yapabilmek için adım adım ilerlemeniz gerekmektedir. İlk olarak bazı gereksinimleri karşılamalısınız. Gereksinimler arasında analizi yapacak kişinin belirlenmesi ve analizin ekibe anlatılması gibi koşullar vardır.

 • Adım: Analiz sürecini yürütecek kişinin belirlenmesi
  Analizini kimin yöneteceği ve sürdüreceği net olmalıdır. Karşılanması gereken ilk gereksinim budur. Analiz oturumunu birinin yönetmesi işlerin daha kolay halledilmesini sağlar. Böylece zamandan tasarruf edersiniz.
 • Analiz sürecini yönetecek kişinin iletişim becerileri çok güçlü olmalıdır. Aynı zamanda diğer ekip üyelerini yönlendirebilmelidir. Seçilecek kişinin mutlaka şirket içerisinden bir yönetici olması şart değildir.

Kişisel SWOT Analizi

SWOT için ekibi bir araya topladıktan sonra onlara yöntemin ne olduğunu anlatmalısınız. Analiz tüm kavramlarıyla en iyi şekilde aktarılmalıdır. Böylece çalışanların sonuçlarla ilgili öngörüleri olabilir. Analiz yönteminin çalışanlara aktarılması süreci hızlandırır. Çünkü herkes süreç boyunca nelerle karşılaşacağını bilir. Başlamadan önce tüm ekip çalışanları analizi nedir sorusuna net bir şekilde cevap verebilmelidirler.

 • Adım: Analiz sonucuna yönelik hedeflerin belirlenmesi
  Analizinin ne demek olduğu anlaşıldıktan sonra elde edilecek sonuçlara odaklanabilirsiniz. Çalışanlar yapılacak analizler sonucunda nelerle karşılaşacaklarını bilmelidirler. Hiçbir sonuç sürpriz olmamalıdır.
Kişisel SWOT analizi
Kişisel SWOT analizi

Swot Analizi Nedir?

Yapacağınız analizin hedefi ne olursa olsun netleştirilmelidir. Örneğin, şirketin zayıf yönlerini belirlemek bir hedeftir. Diğer taraftan şirketin kullanabileceği fırsatları tanımlamayı hedef haline getirebilme şansınız vardır.

 • Adım: Ekip içerisinde fikir alışverişinin başlatılması
  Analizinin amacı şirketin gelişmesini sağlamaktır. Şirket içinde görev alan herkesin fikirlerine başvurmanız gerekir. Bu sayede herkese değerli olduklarını gösterebilirsiniz.

Sonraki Makale: Know How Nedir?

Vikipedi: SWOT Analizi